Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy stompel.pl jest własnością Księgarni E. Stompel, podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 470503659, nr NIP 725-003-31-45 z siedzibą w Łodzi, przy ul.Piotrkowskiej 11

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Księgarnią E.Stompel a Klientem umowy sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym
www.stompel.pl

Kontakt

1. Adres Księgarni E.Stompel: ul.Piotrkowska 11, 90-406 Łódź

2. Adres poczty elektronicznej: stompel@op.pl

3. Numer telefonu: (42) 633-31-06

4. Klient może porozumieć się z Ksiegarnią E.Stompel za pośrednictwem adresów i danych

podanych powyżej.


 

 Składanie zamówień 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2
. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach sklepu

4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: stompel@op.pl  lub telefoniczny: 42 633-31-06.

9. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

10. W sytuacji gdy zamawiany towar jest w całości lub w części niedostępny Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej jego realizacji (częściowej lub anulowaniu zamówienia).

11. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: (42) 633-31-06 bądź e-mailem stompel@op.pl  Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

12. Kolejne zamówienie od Klienta, który nie podjął wcześniejszej przesyłki (nie informując pracowników sklepu o rezygnacji z zamówienia) może być zrealizowane tylko pod warunkiem płatności przelewem.

13. Księgarnia E. Stompel w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Księgarnia E.Stompel poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Przesyłka wysyłana jest do klienta zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu.  Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Niezależnie od wybranej formy płatności do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć również czas dostawy towaru przez Pocztę lub Kuriera(za wyjątkiem odbioru osobistego z księgarni).

3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Oferowane przez Księgarnię E. Stompel sposoby i koszty wysyłki zakupionych towarów:

 Firma kurierska DPD - (przedpłata na konto) - koszt 15,00 zł

Firma kurierska DPD - ( pobranie) - koszt 18,00

Paczkomaty InPost - (przedpłata na konto) - koszt 11,99 zł

Odbiór osobisty - 0 zł ( odbiór osobisty w naszej księgarni w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 11 możliwy  jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 i w soboty w godzinach 10:00 - 15:00 ).

Podane koszty dotyczą wysyłki na terenie Polski.
 

Płatności
 
1.Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), przelewem na konto bankowe sklepu lub bezpośrednio w sklepie przy odbiorze osobistym towaru(płatność gotówką lub kartą płatniczą).

3.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 


Procedura reklamacji

1.Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne w postaci defektów technicznych  lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 42 633-31-06 lub mailowy na adres: stompel@op.pl

2.Towar posiadający wady fabryczne mogą Państwo odesłać  przesyłką pocztową z załączonym opisem przyczyn reklamacji, paragonem lub fakturą stanowiącymi dowód zakupu oraz danymi kontaktowymi: imię, nazwisko, adres, telefon, mail, nr zamówienia.

3.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez księgarnię przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wysłany na koszt Księgarni E.Stompel. Jeśli odesłanie towaru pełnowartościowego będzie niemożliwe (np.wyczerpanie nakładu)  zwrócimy pieniądze.


Zwroty towarów pełnowartościowych.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Księgarni E.Stompel oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy:stompel@op.pl, lub listownie na adres Księgarnia E. Stompel,ul.Piotrkowska 11,90-406 Łódź
 

4. Klient zwróci Księgarni E. Stompel towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres księgarni :Księgarnia E. Stompel,ul.Piotrkowska 11,90-406 Łódź


6. Księgarnia E. Stompel w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie . Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru do Księgarni E. Stompel.
 

8. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, który nie posiada śladów użytkowania i jest kompletny(zawiera załączone płyty i niezdrapane kody).


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


Wzór oświadczenia o odtąpieniu od umowy zawartej na odległość.

................................................ ......................, dn. ......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
                                                                                                    Księgarnia E.Stompel
                                                                                                    ul.Piotrkowska 11
                                                                                                    90-406 łódź
                                                                                                    NIP: 725-003-31-45
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ….. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu
towaru/usługi ……………………………………………
..............................
podpis konsumenta